HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ DRESDEN VÀ VÙNG PHỤ CẬN

Vorstand

Vorsitzender:
Bui Truong Binh


Stellvertreter: Nguyen Huy Vu                                   Stellvertreter: Le Nho Quyen

weitere Mitglieder: